Skip to main content

(Bouw)akoestische scan

Op basis van bouwtekeningen en installatietekeningen kunnen wij door middel van een bouwakoestische scan de akoestische kwaliteit van een gebouw bepalen en beoordelen. Hierbij worden constructies, details en installaties beoordeeld door een ervaren bouwakoesticus, zonder dure specialistische berekeningen uit te voeren. U krijgt dan in een vroeg stadium van een verbouwing of nieuwbouw inzicht in de lucht- en contactgeluidisolatie van constructies evenals de eventuele hinder veroorzaakt door installatiegeluid. Als harde normen (Bouwbesluit) of streefwaarden (akoestisch comfort in kantoren) dreigen te worden overschreden, dan krijgt u van ons een richtinggevend advies zoals het verhogen van de massa, of het akoestisch ontkoppelen van constructies. 

Soms moeten wij dan met u een "slecht nieuws" gesprek voeren. Het goede nieuws is echter dat wij u kunnen begeleiden bij de realisatie van een gebouw dat niet alleen aan alle eisen voldoet, echter ook met betrekking tot akoestiek (en bouwfysica) goed doordacht is. Voor het maken van een scan zetten wij ervaren adviseurs in die de te beoordelen constructies ook in de praktijk gemeten hebben. Zij weten aldus vanuit de praktijk waar ze op moeten letten.

Tot slot het volgende: soms wordt er wel eens gedacht dat een scan gemakkelijker is dan een specialistisch onderzoek. Het tegendeel is waar! Een scan vraagt namelijk meer ervaring van een adviseur.