Skip to main content

Bouwen langs een drukke weg (spoorlijn)

Als u gaat bouwen langs een drukke weg (of een spoorlijn), dan zal de gemeente van u een akoestisch onderzoek verlangen. In dit akoestisch onderzoek zal het geluid dat wordt veroorzaakt door de weg of een spoorlijn worden berekend ter plaatse van de gevels van de nieuwbouw. Wij hoeven dus geen dure geluidmetingen te verrichten. De berekende waarden worden vervolgens getoetst aan de Wet geluidhinder. Dit is een nationale wet. Naast deze nationale wet zijn er in veel gemeentes ook nog extra voorschriften. Deze zijn vastgelegd in gemeentelijk beleid. Als u aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk beleid voldoet, dan is er gelukkig niets aan de hand. Als normen worden overschreden, dan gaan wij kijken naar mogelijke maatregelen. Wij beginnen dan bij de bron, bijvoorbeeld het toepassen van stiller asfalt of het verminderen van het aantal voertuigen. Deze vallen meestal buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemer of ze zijn te duur. Daarna kijken wij naar het overdrachtgebied tussen de bron (de weg) en het gebouw. Hierbij wordt bijvoorbeeld het effect van een geluidscherm onderzocht. Tot slot gaan wij kijken naar ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gesloten balkons en dove gevels. 

Zoals u kunt zien is zo'n onderzoek nooit een hamerstuk, vooral omdat multi-interpretabel gemeentelijk beleid wordt meegenomen. Dit vergt veel ervaring en vooral een praktische instelling van onze adviseurs. U als initiatiefnemer of bouwer heeft een goed doordacht en praktisch haalbaar pakket van maatregelen nodig. Niet te licht, maar zeker niet te zwaar! De investeringen die je moet doen om goede ervaren senioradviseurs aan het werk te zetten worden vaak dubbel en dwars terugverdiend in de realisatie fase van het gebouw. De senior adviseur die dit soort onderzoeken voor u kan verrichten is ir. Ferdi Adriaensen.