Skip to main content

Geluidisolatie berekenen van een constructie

De geluidisolatie van een wand of vloer kan bepaald worden met behulp van geluidmetingen, literatuurgegevens of leveranciersgegevens. De geluidisolatie van een wand of vloer kan ook worden berekend. Voor dit soort berekeningen maakt ons bureau reeds enige jaren gebruik van het softwarepakket Insul van Marshall Day Acoustics.

Insul wordt gebruikt om snel de geluidisolatie van nieuwe materialen en systemen te evalueren of om de effecten van bouwkundige veranderingen aan een bestaande constructie te onderzoeken.
Naast het berekenen van de geluidisolatie van wanden en vloeren, kan met behulp van Insul ook de geluidisolatie van dubbele en zelfs driedubbele beglazing worden ingeschat. Uiteraard is het berekenen van de geluidisolatie van een constructie minder nauwkeurig dan wanneer deze gemeten zou worden. Voor de meeste situaties kan met Insul een toch een prima nauwkeurigheid bereikt worden van ca. 3 dB.
Voor de akoestisch adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs is Insul een prima hulpmiddel om een constructie te ontwerpen met een gewenste geluidisolatie. Uiteraard kun u voor al uw vragen op het gebied van geluidisolatie bij ons terecht op telefoonnummer 0165 56 52 58.
Aan dit artikel gerelateerd vakgebied: Lucht- en Contactgeluid.