Skip to main content

Thermografie en spouwendoscopie

Bij verduurzaming is de warmteisolatie van buitengevels en daken van groot belang. De 1e stap naar een duurzaam gebouw is een kwalitatief hoogwaardige thermische schil zonder warmtelekken.

Gebouweigenaren worstelen dan ook vaak met de volgende vragen: 

  • is mijn gevel en dak geïsoleerd en zo ja wat is de warmte-isolatie?
  • hoe diep is mijn spouw?
  • zijn er koppelingen zoals spouwankers en speciebaarden in mijn spouw?
  • zijn er warmtelekken die ik moet aanpakken?
  • is de isolatie aangetast/ ingezakt/ op de goede wijze aangebracht?

Greten Raadgevende Ingenieurs beschikt over een thermografische camera (Flir E86 met groothoeklens) om de kwaliteit van de thermische schil van uw gebouw te bepalen. U kunt dan vaak in één oogopslag zien of en in hoeverre er sprake is van warmtelekken.

Bij het uitvoeren van infraroodmetingen zijn de volgende meetomstandigheden wenselijk:

  • De windkracht dient beperkt te zijn tot maximaal 3 Bft. (3,4 - 5,4 m/s);
  • De hemel dient bewolkt te zijn;
  • Er mag geen neerslag vallen;
  • Er dient een temperatuurverschil tussen binnen en buiten aanwezig te zijn van ≥ 15°C. 

Daarnaast maken wij gebruik van een spouwendoscoop. Hierbij zit een (video)camera gemonteerd op een rechte starre buis. Deze wordt via een geboord gat in de spouw gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de infraroodopname's. Als op de infrarood opname een thermische onvolkomenheid in de spouw te zien is, dan kunnen wij de endoscoop op die positie inbrengen. De resultaten van de endoscopie worden vastgelegd op foto/ film.