Skip to main content

Ventilatiehoeveelheid in de vingers

In het huidige Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de luchtverversing van een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte. Er worden aparte eisen gesteld voor nieuwbouw en bestaande bouw. Bij de luchtverversing van een ruimte dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid, de plaats, de capaciteit en de regelbaarheid van de ventilatievoorzieningen. Daarnaast is de stromingsrichting van de ventilatielucht en de luchtkwaliteit in de ruimte van belang.

Omdat het toetsen aan de Bouwbesluit ventilatie eisen ná realisatie van een bouwproject steeds belangrijker wordt, heeft Greten Raadgevende Ingenieurs een luchtdebietmeter (een zogenaamde vleugelradanemometer) aangeschaft. Het gaat hierbij om een compact meetinstrument voor het meten van luchtsnelheden en temperaturen met een geïntegreerde 100mm vleugelradsonde met temperatuursensor. Naast het uitvoeren van debietmetingen aan in- en uitblaasopeningen is het dus ook mogelijk om de temperatuur in de luchtstromen te meten.

vleugelradanemometer2

Gebruik van de luchtdebietmeter in de praktijk

Uiteraard gebruiken wij als bouwfysisch ingenieursbureau het meetinstrument niet alleen om de gestelde Bouwbesluit eisen te verifiëren. Ook het onderzoeken van de vochtbalans in een ruimte of het achterhalen van de mogelijke oorzaak van een te hoog CO2 gehalte in een ruimte behoort tot de mogelijkheden.
Voor al u vragen omtrent dit onderwerp kunt u uiteraard te allen tijde terecht bij onze ervaren bouwfysici.
Meer informatie over ventilatie-, behaaglijkheid- of vochtproblemen kunt u uiteraard ook in het bouwfysica gedeelte van onze website vinden.