Skip to main content

Machines trillingsvrij opstellen

Elke machine produceert naast datgene waar hij voor bedoeld is ook ongewenste bijproducten zoals geluid, warmte, stof en trillingen. Een dieselmotor is bijvoorbeeld bedoeld om een auto aan te drijven maar produceert ook geluid, warmte, uitlaatgassen en trillingen.
 
Onderstaande foto geeft een voorbeeld van een rotor van een gasturbine. De rotor is het draaiende gedeelte van de turbine. Trillingen in dit soort machines ontstaan vaak doordat het massa zwaartepunt van de rotor nooit exact samenvalt met het middelpunt van de rotoras. Om trillingen te voorkomen zal de rotor dus zo goed als mogelijk gebalanceerd moeten worden.

Rotor van een gasturbine

Rotor van een gasturbine (bron: Natoleturbine)

Trillingen die door een machine worden geproduceerd worden vaak doorgegeven aan de vloer via de ondersteuning van de machine. Deze trillingen kunnen voor geluid- of trillingsoverlast in de omgeving zorgen.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld betreft een onderzoek naar geluid in een slaapkamer van een appartementencomplex, gelegen onder een technische ruimte. De bewoner had slapeloze nachten vanwege een vervelende bromtoon. Met behulp van specialistische meetapparatuur hebben de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs vastgesteld dat de bromtoon werd veroorzaakt door de warmtepompen in de technische ruimte. De pompen waren via beugels en draadeinden rechtstreeks gemonteerd op de vloer van de technische ruimte. Onderstaande foto geeft een beeld van de situatie.

Warmtepomp star met de vloer verbonden via een draadeind

Warmtepomp star met de vloer verbonden via een draadeind

Onderstaande figuur geeft het gemeten geluidspectrum (in tertsbanden) weer in de slaapkamer vóór het toepassen van maatregelen.

Geluidspectrum in de slaapkamer vóór het toepassen van maatregelen

Geluidspectrum in de slaapkamer vóór het toepassen van maatregelen

De bromtoon waar de bewoner over klaagt wordt in bovenstaande figuur weergegeven door de piek bij 100 Hz. Met behulp van de uitgevoerde metingen en de eigenschappen van de pomp (massa, toerental en wijze van ondersteuning) is een correcte trillingsdemper geadviseerd. De selectie van de juiste trillingsdemper is specialistisch werk. Door het toepassen van een verkeerde trillingsdemper kan een machine gaan resoneren waardoor de vloer juist meer geluid gaat afstralen!
 
Onderstaande foto illustreert de uitgevoerde maatregel, namelijk het plaatsen van de pomp op een speciale trillingsmat. Duidelijk is te zien dat er geen starre verbinding meer is tussen de pomp en de vloer.

Warmtepomp ontkoppeld van vloer met behulp van trillingsmatten

Warmtepomp ontkoppeld van vloer met behulp van trillingsmatten

Door de maatregel is de bromtoon meer dan 10 dB(A) afgenomen. Onderstaande figuur geeft het geluidspectrum in de slaapkamer weer ná het toepassen van de geadviseerde trillingsmatten.

Geluidspectrum in de slaapkamer ná het toepassen van trillingsmatten

Geluidspectrum in de slaapkamer ná het toepassen van trillingsmatten

De overlast van de bromtoon was ná het toepassen van de geadviseerde trillingsdempers zeer sterk afgenomen. De bewoner kon weer rustig slapen.
Bovenstaand voorbeeld illustreert dat geluid- en / of trillingsproblemen met betrekking tot machines niet onderschat moeten worden. Onze specialisten zetten hun deskundigheid en ervaring daarom graag in om dit soort problemen op te lossen.
Voor al uw vragen op het gebied van Machines trillingsvrij opstellen zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.