Skip to main content

Storingen aan apparatuur door trillingen

Ten gevolge van het trillen van machines en installaties, passerend verkeer, explosies en bouwwerkzaamheden kunnen er storingen ontstaan in apparatuur. Er kan sprake zijn van het optreden van storingen waarbij de apparatuur niet goed functioneert of zelfs tot echte schades. De mate van schade is sterk afhankelijk van het type apparatuur zoals computers, microscopen, apparatuur voor fotolithografie, precisie balansen, enz.
Schades of disfuncties bij servers en serverparken ten gevolge van trillingen kunnen desastreus zijn omdat deze het hart van een bedrijf vormen.

Hart van een bedrijf: Columbia supercomputer van de NASA

Hart van een bedrijf: Columbia supercomputer van de NASA

Bij het meten en beoordelen van trillingen maken de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs gebruik van de richtlijn “SBR Trillingen deel C, Storing aan apparatuur, meet- en beoordelingsrichtlijn”. Hierin worden, naast de wijze waarop trillingen dienen te worden gemeten en geanalyseerd, ook globale grenswaarden genoemd.
Los van de SBR deel C worden bij trillingsgevoelige apparatuur vaak grenswaarden verstrekt door de leverancier van de betreffende apparatuur zelf. Onderstaand ziet u bijvoorbeeld een aantal “Environmental Operating Conditions” met betrekking tot trillingen behorende bij de Dell PowerEdge 2950 server (bron: Dell).
  • Operating Vibration: 0,26 G at 5 Hz to 350 Hz for 2 minutes;
  • Storage Vibration: 1,54 Grms Random Vibration at 10 Hz to 250 Hz for 15 minutes;
  • Operating Shock: 1 shock pulse of 41 G for up to 2 ms;
  • Storage Shock: 6 shock pulses of 71 G for up to 2 ms.
Greten Raadgevende Ingenieurs beschikt over geavanceerde meet- en analyseapparatuur voor het bepalen van trillingen op trillingsgevoelige apparatuur. Dit kunnen (kort durende) bemande metingen zijn, maar ook langdurige (onbemande) monitoring van trillingen behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

4-kanaals trillingsmeter

4-kanaals trillingsmeter

Bescherming van trillingsgevoelige apparatuur zoals servers tijdens heiwerkzaamheden, passerend verkeer, machines en installaties kan van cruciaal belang zijn voor organisaties en bedrijven. Risico’s van disfunctie en schades aan storingsgevoelige apparatuur dienen zoveel mogelijk te worden beperkt.
Bij het meten, analyseren en beoordelen van trillingen, evenals het adviseren van (tijdelijke) maatregelen, zijn de ervaren adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u graag van dienst.
Voor al uw vragen op het gebied van Storingen aan apparatuur door trillingen zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.