U bent hier: Hoofdvakgebieden scheidingspijl Bouwfysica scheidingspijl Vochtonderzoek

Vochtonderzoek

Afdrukken
Greten Raadgevende Ingenieurs verricht al jaren onderzoek naar vochtproblemen in gebouwen en heeft met betrekking tot woningen in samenwerking met woningbouw-vereniging Aramis AlleeWonen te Roosendaal een standaard vochtonderzoek ontwikkeld.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een grondige inventarisatie van de vochtproblemen en een gesprek met de bewoners omtrent stook-, ventilatie- en bewonersgedrag;
  • Een 1e analyse van de vochtproblemen waarbij vastgesteld wordt of er sprake is van optrekkend vocht, doorslaand vocht, lekkages, koudebruggen of een vochtig binnenklimaat;
  • Indien er sprake is van een vochtig binnenklimaat, dan worden er gecombineerde temperatuur-, vocht- en CO2-metingen verricht;
  • Op basis van de meetresultaten wordt vastgesteld binnen welke klimaatklasse de woning valt. Daarnaast kunnen op basis van de CO2-metingen conclusies worden getrokken omtrent de luchtkwaliteit en de hoeveelheid ventilatie in l/s;
  • In een onderzoeksrapport worden alle meetresultaten, beoordelingen en adviezen duidelijk en goed leesbaar vastgelegd.

Daarnaast:

  • Maakt Greten Raadgevende Ingenieurs vanzelfsprekend gebruik van gekalibreerde meetapparatuur. Dit is vooral van belang bij een eventueel juridisch conflict waarbij de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs als getuige-deskundige kunnen optreden;
  • Worden de onderzoeken verricht door ervaren adviseurs op het gebied van bouwfysica;
  • Wordt in de rapportage duidelijk weergegeven of er sprake is van een bouwkundig gebrek dan wel een probleem met betrekking tot stook- en/of ventilatiegedrag;
  • Worden indien noodzakelijk door ons bureau ook specialistische metingen en berekeningen verricht zoals endoscopie, infrarood onderzoek, koudebrug berekeningen, etc.;
  • Worden door onze heldere, adequate en gestandaardiseerde aanpak de kosten van een vochtonderzoek beheersbaar.