Skip to main content

Akoestisch onderzoek

Akoestische onderzoeken zijn er in allerlei soorten en maten. Een akoestisch onderzoek wordt meestal gevraagd door de gemeente als onderdeel van een (omgevings)vergunning. Denk hierbij aan (industriële) bedrijven, agrarische bedrijven en horeca ondernemingen. Dit gebeurt uiteraard alleen als er ook iets te onderzoeken valt, oftewel wanneer geluid wordt produceert.
 
In een akoestisch onderzoek komen altijd de volgende vraagstukken aan bod:
  • Hoeveel en welk geluid wordt er geproduceerd?
  • Wordt voldaan aan de gestelde grenswaarden?
  • Indien er niet aan de norm wordt voldaan, welke voorzieningen zijn er nodig?
  • Zijn deze voorzieningen technisch en economisch haalbaar?
Het antwoord op bovenstaande vragen wordt vastgelegd in een akoestisch rapport. Dit rapport moet volledig controleerbaar en reproduceerbaar zijn. Dit betekent dat de controlerende ambtenaar alle onderzoeksstappen zelf kan nalopen en controleren. Ná controle is het gebruikelijk dat de controlerende ambtenaar een lijst maakt met op- en aanmerkingen. De adviseur zal hierop reageren en indien nodig het rapport definitief aanpassen. Gebruikelijk hierbij is één commentaar ronde.

Bij akoestische onderzoeken kan ook gedacht worden aan:

Zoals u kunt lezen zijn er nogal wat verschillende soorten akoestische onderzoeken denkbaar. Greten Raadgevende Ingenieurs is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Kijk rustig rond op onze website voor meer informatie.

Voor al uw vragen op het gebied van Akoestisch onderzoek zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.