Skip to main content

Bouwfysica

Bouwfysica neemt voor allen die bij de woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie betrokken zijn een steeds belangrijker plaats in. De hoofdonderwerpen van de bouwfysica zijn warmte, vocht, geluid en licht in de gebouwde omgeving. Integrale kennis van deze onderwerpen resulteert in "maatadvieswerk". Bijvoorbeeld bij het adviseren van akoestische beglazing voor woningen naast een drukke verkeersweg wordt ook naar de thermische eigenschappen van het glas gekeken.