Skip to main content

Adaptief back-up alarm

Bij vrachtwagens, laadschoppen, kranen en overig groot rijdend materieel hoort u vaak een onderbroken piepsignaal bij het achteruitrijden. Vooral mensen die in de buurt van laad- en los locaties wonen (bijvoorbeeld bij een supermarkt) kunnen hierover meepraten. De vraag rijst: waarom moet dit zo hard?
 
Een van onze klanten beschikt over een signaal dat tijdens het manoeuvreren van een kraan over de hele omgeving te horen is en veel geluidhinder voor de omgeving veroorzaakt. De vraag aan Greten Raadgevende Ingenieurs om dit probleem op te lossen.
 
Na enig speurwerk bij Arbodiensten en het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut) bleek dat er geen harde eisen waren met betrekking tot de geluidproduktie van deze signaleringen. De enige eis die gesteld wordt is: het signaal moet hoorbaar zijn. Telefonische navraag bij DAF trucks en diverse hijskranen producenten leverde het volgende op: bij de bestelling van achteruitrij signaleringen vindt er vaak geen selectie plaats op basis van hoorbaarheid. Vaak worden telkens dezelfde typen besteld die "altijd goed hebben gewerkt".
 
Het Amerikaans bedrijf Federal Signal Corporation beschikt over een vehicular back-up alarm type 253 dat het achtergrond niveau meet en ervoor zorgt dat het signaal constant 10 dB boven het gemeten achtergrondniveau ligt.

Adaptief back-up alarm

Adaptief back-up alarm

Bovenstaande foto toont het back-up alarm. Het produceert 80 pulsen per minuut en het geluidniveau op 1 meter varieert van 91 - 120 dB (of de leverancier hiermee A-gewogen of lineaire geluidniveaus bedoeld is niet geheel duidelijk).
 
Een fragment van het achteruitrijsignaal met rose ruis op de achtergrond, waarbij het achtergrondniveau geleidelijk toeneemt, is te horen als u op het volgende geluidbestand klikt (wel even eventuele omstanders waarschuwen voordat ze denken dat ze overreden worden).
 
Akoestische weergave van het adaptieve back-up alarm:

 

In de onderstaande figuur is grafisch de verhouding tussen een achtergrondgeluid (ruis) en de achteruitrijsignalering te zien.

Grafische weergave van het back-up signaal

Grafische weergave van het back-up signaal