Skip to main content

Bouwfouten

Bouwfouten in gebouwen komen regelmatig voor en zijn van alle tijden. Bouwfouten kunnen leiden tot constructieve en bouwfysische problemen, maar kunnen uiteraard ook esthetisch van aard zijn. Soms zijn bouwfouten snel en duidelijk te zien, maar soms zijn ze onzichtbaar voor het menselijk oog en komen ze pas na verloop van tijd aan het licht.

Temperatuurverschil ter plaatse van een draagbalk die dwars door de buitengevel steekt

Temperatuurverschil ter plaatse van een draagbalk die dwars door de buitengevel steekt

Koudebruggen zijn een goed voorbeeld van bouwfouten die in eerste instantie vaak onzichtbaar zijn en pas later aan het licht komen. De vocht gerelateerde problemen die vaak samenhangen met koudebruggen hebben vaak enige tijd nodig om zich te openbaren. Ook een slechte naad- en kierdichting of een onjuiste bouwkundige detaillering zijn problemen die in eerste instantie vaak onzichtbaar zijn voor het blote oog. Zelfs lekkages of vochtophopingen hoeven niet altijd direct tot problemen te leiden.

Ernstig thermisch lek ter plaatse van een deurdorpel

Ernstig thermisch lek ter plaatse van een deurdorpel

Een afdoende gebouwisolatie is tegenwoordig een van de meest belangrijke bouwkundige eigenschappen van een gebouw. Met de klimaatverandering in het achterhoofd wordt energiebesparing immers steeds belangrijker. Problemen met de gebouwisolatie kunnen niet alleen leiden tot een verhoogde energierekening maar kunnen ook vocht- en behaaglijkheidsproblemen tot gevolg hebben. Problemen met gebouwisolatie kunnen voorkomen bij nieuwbouw situaties maar kunnen ook optreden bij bestaande gebouwen die in het verleden voorzien zijn van (na-)isolatie. De isolatie kan niet of onvoldoende zijn aangebracht, maar deze kan ook na verloop van de tijd zijn uitgezakt, vergaan of beschadigd.

Stucwerk dat los begint te laten (ronde vlek)

Stucwerk dat los begint te laten (ronde vlek)

Thermografie biedt een goede mogelijkheid om de besproken bouwfouten in gebouwen duidelijk te visualiseren. Moderne thermografische camera’s zijn tegenwoordig zo nauwkeurig dat zelfs zeer kleine thermische onregelmatigheden kunnen worden achterhaald. Het maken van infrarood opnamen is een relatief eenvoudige en niet destructieve manier om bouwfouten waarbij temperatuurverschillen een rol spelen inzichtelijk te maken. Greten Raadgevende Ingenieurs is als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en het beoordelen van de genoemde problemen. Daarnaast zullen maatwerk voorzieningen worden geadviseerd om de geconstateerde problemen te verhelpen of tot een acceptabel niveau te beperken. Alle onderzoeksresultaten worden weergegeven en besproken in een duidelijke rapportage.
Voor al uw vragen op het gebied van Bouwfouten zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.