Skip to main content

Burenlawaai

 
Burenlawaai is een ernstige vorm van geluidhinder vooral omdat het plaatsvindt in het privé-domein. Een eerste stap naar een aanpak van burenlawaai is een objectieve beoordeling. Deze beoordeling dient rekening te houden met optredende geluiddrukniveaus én niet akoestische factoren zoals de vermijdbaarheid, het tijdstip van de hinder en de hinderfrequentie.
 
Greten Raadgevende Ingenieurs heeft jarenlang ervaring in het objectief registreren en beoordelen van burenlawaai. Voor de registratie van burenlawaai maken wij sinds enige tijd als een van de enige akoestische adviesbureaus in Nederland gebruik van een interactief onbemand meetstation. Een dergelijk meetstation wordt verzegeld en kan door de gehinderde op het gewenste tijdstip zelf ingeschakeld worden met behulp van een afstandbediening. Ná inschakeling van het meetstation worden de geluidniveaus niet alleen geregistreerd, de geluiden waar de klachten betrekking op hebben worden ook opgenomen.

 

Interactief onbemand meetstation

 Een burenlawaai onderzoek bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 • een gesprek met de opdrachtgever / bewoner;
 • een grondige inventarisatie van de optredende hinder waarbij gekeken wordt naar de bron (denk aan loopgeluiden, muziekinstallaties en klusgeluiden), de duur, de frequentie en het tijdstip van de optredende geluidhinder;
 • het beoordelen van de vermijdbaarheid van de optredende geluidhinder;
 • het vaststellen van een geschikte registratie / monitoring methode;
 • het, indien mogelijk, uitvoeren van verzegelde onbemande en interactieve duurmetingen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de hoeveelheid meetdata op een slimme manier zo veel als mogelijk wordt beperkt;
 • het beoordelen en rapporteren van de geconstateerde geluidhinder;
 • het adviseren van maatregelen om de geconstateerde geluidhinder te beperken.
Daarnaast:
 • maken wij uiteraard gebruik van gekalibreerde type 1 meetapparatuur, conform IEC 61672:2002. Dit is vooral van belang bij een eventueel juridisch conflict waarbij de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs als getuige-deskundige kunnen optreden;
 • wordt bij de beoordeling van de optredende hinder aangesloten bij de hinderindicatie tabel volgens ISO R1996 – 1971 en de publicatie "Beoordeling van burenlawaai", ing. R.C. Muchall 2006;
 • worden bij het registreren van burenlawaai vaak ook geluidopnames gemaakt. Het voordeel hiervan is dat bronidentificatie achteraf nog steeds mogelijk is;
 • zorgt onze maatwerk aanpak ervoor dat de onderzoekskosten beperkt blijven waarbij de kwaliteit van een onderzoek gewaarborgd blijft.

Voorbeeld

Onderstaande grafiek geeft als voorbeeld de resultaten van een duurmeting in de slaapkamer van een gehinderde. De gehinderde had last van het geluid van de papegaai van de buren. Tijdens de metingen stond het raam van de gehinderde op een kier (ventilatiestand). De pieken in de grafiek waarbij een verticale pijl staat hebben betrekking op het geluid van de papegaai. Door bij het uitwerken van de metingen de geluidopnamen te beluisteren, kon exact worden vastgesteld welke geluidpieken werden veroorzaakt door de papegaai.

 Grafiek duurmeting geluid van een papegaai

Grafiek duurmeting geluid van een papegaai
 
Op basis van de meetresultaten van de duurmeting, en niet-akoestische factoren zoals de aard van het geluid, de frequentie, de vermijdbaarheid (het geluid van een papegaai is eenvoudiger te vermijden dan het geluid van een treinpassage) en het tijdstip waarop de hinder optrad (de avond- en nachtperiode is hinderlijker dan de dagperiode) is de mate van geluidhinder objectief beoordeeld.
 
In het onderhavige geval bleek dat er sprake was van te veel geluidhinder. Geadviseerd is om in te grijpen in nauw overleg tussen alle betrokkenen en de akoestisch adviseur.
Voor al uw vragen op het gebied van Burenlawaai zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.