Skip to main content

Gebouwthermografie

Door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer, waaronder CO2, stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Inmiddels zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor deze temperatuurstijging. Om de stijging van de temperatuur een halt toe te roepen is het noodzakelijk om de wereldwijde CO2-uitstoot de komende jaren significant te beperken.
 
Met de beoogde CO2-reductie in het achterhoofd speelt binnen de gebouwde omgeving het beperken van de energiebehoefte van gebouwen daarom een steeds grotere rol. Bij het ontwerpen van gebouwen wordt de thermische isolatie van de gebouwschil steeds belangrijker. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor verbouwingen. Wanneer sprake is van een functiewijziging van een bestaand gebouw (bijvoorbeeld omzetten van kantoorgebouw naar woongebouw) is het ontwerpen en realiseren van een adequate thermische gebouwschil van groot belang.

Koudebrug van een deurdorpel

Koudebrug van een deurdorpel

Om de juiste werking van de thermische isolatieschil van een gebouw te kunnen controleren kan onder meer gebruik gemaakt worden van een thermografische camera. Een thermografische camera is een specialistische camera die de mate van infrarode straling in beeld kan brengen.

Thermografische camera's

Thermografische camera's

Infrarode straling (ook wel infrarood licht genoemd) is onzichtbaar voor het menselijk oog. Alle objecten die warmer zijn dan het absolute nulpunt stralen licht uit. Wanneer de temperatuur van het object laag is (< 500 oC) straalt het object alleen het voor de mens onzichtbare infrarode licht uit. Pas wanneer de temperatuur van het object hoog wordt, kan het menselijk oog dit licht ook zien (denk bijvoorbeeld aan het licht van de zon). Een thermografische camera kan kleine verschillen in de oppervlaktetemperaturen van een object waarnemen. Door de verschillende oppervlaktetemperaturen van een object verschillende kleuren te geven ontstaan infrarood beelden (infrarood foto’s).

Verschillen in de aangebrachte gevelisolatie

Verschillen in de aangebrachte gevelisolatie

Door met een thermografische camera een opname te maken van een gebouwgevel kunnen eventuele problemen met de isolatieschil van het gebouw inzichtelijk worden gemaakt. Ontbrekende of onvolledige spouwmuurisolatie, koudebruggen, ongewenste ventilatieopeningen, maar ook vocht gerelateerde problemen kunnen met een thermografische camera eenvoudig en zonder hak- en breekwerk worden gevisualiseerd. Gebouwthermografie kan dus een schat aan informatie opleveren als het gaat om thermische en bouwfysische problematiek.
 
Naast het inzichtelijk maken van de genoemde problemen met een professionele warmtebeeldcamera kunnen door ons bureau passende maatwerkadviezen worden verstrekt met als doel de geconstateerde problemen te verhelpen of tot een acceptabel minimum te beperken. De resultaten van een onderzoek gebouwthermografie worden overzichtelijk gerapporteerd, waarbij de infraroodbeelden worden getoond, besproken en beoordeeld.

Dakdoorvoer

Dakdoorvoer

Voor al uw vragen op het gebied van Gebouwthermografie zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.