Skip to main content

Horecalawaai

 
Wie aan horeca denkt, denkt aan een avondje stappen met vrienden in de discotheek, een gezellig feest of een kroegentocht.

Deze mensen hebben een gezellige avond...

Deze mensen hebben een gezellige avond...

Muziekgeluid in de horecagelegenheid hoort hier uiteraard bij. Daarnaast bevinden zich vaak luidruchtige bezoekers in de buurt van horecagelegenheden. Omwonenden kunnen dit geluid als hinderlijk ervaren. Vandaar dat daarom in ons vak vaak gesproken wordt van “horecalawaai”.

... omwonenden ervaren deze gezelligheid soms echter als horecalawaai

... omwonenden ervaren deze gezelligheid soms echter als horecalawaai

(bron: Eartech gehoorbescherming)

Greten Raadgevende Ingenieurs is reeds jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van akoestische onderzoeken voor horecaondernemingen. Deze onderzoeken kunnen door een bevoegd gezag (gemeente, milieudienst e.d.) geëist worden ten behoeve van het verstrekken van een milieuvergunning of naar aanleiding van klachten van omwonenden met betrekking tot geluidoverlast.
 
Greten Raadgevende Ingenieurs zal bij een akoestisch onderzoek horeca altijd starten met een haalbaarheidsonderzoek. In een dergelijk onderzoek wordt de wettelijk eis voor die specifieke situatie achterhaald in overleg met het bevoegd gezag. Vervolgens worden geluidmetingen uitgevoerd, aangevuld met grafische 3D geluidoverdrachtsberekeningen.

 

Geluidmeting bij een zijdeur van een feestzaal

Geluidmeting bij een zijdeur van een feestzaal

 

Geluidoverdrachtsberekeningen voor de St. Jan in Roosendaal

Geluidoverdrachtsberekeningen voor de St. Jan in Roosendaal

 

De laatste stap van het haalbaarheidsonderzoek betreft het bepalen van het maximaal toelaatbaar binnenniveau in de inrichting en het verstrekken van een advies omtrent de exploiteerbaarheid hiervan. Met andere woorden: hoe bruikbaar is het maximaal toelaatbare binnenniveau, rekening houdend met de wensen van de exploitant?
 
Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het maximaal toelaatbaar binnenniveau in de inrichting niet aansluit bij de wensen van de exploitant, kan een saneringsonderzoek uitkomst bieden. In een dergelijk onderzoek worden bouwkundige akoestische voorzieningen geadviseerd. Denk hierbij aan akoestische beglazing, geluidisolerende deuren, geluidgedempte ventilatievoorzieningen, voorzetwanden, dakisolatie, etc.

 

Geluidisolerende deur van een discotheek

Geluidisolerende deur van een discotheek

 

Ook elektro-akoestische voorzieningen waaronder limiters, filters, het toepassen van geluidcompartimentering en de inzet van een Bass-Creator behoren tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn onze adviezen gericht op een zo gering mogelijke investering met een groot mogelijk resultaat.
 
Een combinatie van een haalbaarheids- en een saneringsonderzoek is uiteraard mogelijk. Alle meet- en rekenresultaten en de hieruit voortvloeiende adviezen worden vervat in een gedetailleerde rapportage. Deze rapportage wordt zodanig opgesteld dat het zowel bevoegd gezag maar ook aannemers een goed handvat hebben waarmee horecalawaai voor de omgeving kan worden voorkomen.
 
Naast onze advieswerkzaamheden behoren uiteraard ook de nazorg en een goede project begeleiding tot ons dienstenpakket. Tussentijdse controle van de geadviseerde maatregelen en begeleiding bij de uitvoering vergroten immers de kans op een succesvolle realisatie van het project. Uiteraard speelt overleg met aannemers en leveranciers hierbij een zeer belangrijke rol. Ná realisatie van het project kan tot slot aan de hand van controlemetingen worden vastgesteld of de gewenste exploitabele binnenniveaus in de horeca-inrichting gehaald worden.
 
Voor al uw vragen op het gebied van Horecalawaai zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.