Skip to main content

Omgevingsgeluid

In het kader van vergunningverlening inzake de Wet milieubeheer is het vaak noodzakelijk om het zogenaamde referentieniveau (L95 niveau) van het omgevingsgeluid vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de IL-HR-15-01 (richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid).
Greten Raadgevende Ingenieurs beschikt over meet- en analyse apparatuur om het L95 te bepalen.
Desgewenst kan het omgevingsgeluid worden geregistreerd (zie ook het vakgebied duurmetingen). Bij (onbemande) registratie kunnen achteraf ook frequentiespectra worden bepaald en kunnen de opnamen worden herbeluisterd.
 
Voor al uw vragen op het gebied van Omgevingsgeluid zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.