Skip to main content

Bass Creator

In eerste instantie is door het Philips Natuurkundig Laboratorium een apparaat ontwikkeld waarmee bastonen, die veelal de bron zijn voor overlast bij horeca-inrichtingen, uit een muzieksignaal kunnen worden gefilterd zodanig dat de kwaliteit van de muziekweergave zoveel als mogelijk behouden blijft. Dit apparaat is voor het eerst toegepast bij live muziek door Greten Raadgevende Ingenieurs en P.A.S. Electro-acoustics. Door ing. Peter Swarte is dit prototype gedoopt tot Dormant Bass.
 
In een later stadium is de Dormant Bass door de firma Ampco verder ontwikkeld tot de praktisch toepasbare Bass Creator. De Bass Creator bevat onder meer een digitale signaalprocessor die lage tonen uit een signaal filtert en real time hogere harmonischen toevoegt van de weggesneden bastonen. Door het toevoegen van de harmonischen blijft de pitch (toonhoogte) van de weggesneden bastonen behouden. Met behulp van dit principe kunnen bastonen dus uit het muzieksignaal worden gefilterd, zodanig dat de kwaliteit van de muziek weergave grotendeels behouden blijft.
De Bass Creator

De Bass Creator

Bovenstaand principe is goed toepasbaar in situaties waarbij enkel lage tonen (bij voorkeur in een smalle frequentieband) voor overlast in de omgeving zorgen. U kunt dan denken aan een goed geïsoleerde horeca-inrichting waarbij er nog sprake is van een residu-overschrijding.
 
In de praktijk is gebleken dat door het inzetten van een Bass Creator in sommige situaties een winst wordt gehaald van 6-8 dB(A)! Dit betekent dat hoge kosten voor zware bouwkundige akoestische maatregelen beperkt kunnen worden!
 
Als voorbeeld kunt u hieronder twee keer het nummer Two Together beluisteren. Het eerste nummer betreft het originele signaal. Het tweede nummer is bewerkt door de Bass Creator. De kwaliteit van de muziek blijft ons inziens grotendeels behouden. Kunt u de verschillen auditief waarnemen?
 
Two Together, zonder Bass Creator.

Two Together, met Bass Creator.

Bovenstaande fragmenten zijn afkomstig van de CD Brief Encounter van de band Italian Smoke Party.