Skip to main content

Lekkages

Waterlekkages in gebouwen kunnen leiden tot grote schadeposten. Het opsporen van lekkages is niet altijd even makkelijk. Voordat destructieve methoden gebruikt worden om lekkages op te sporen, is het verstandiger om in eerste instantie gebruik te maken van niet-destructieve opsporingsmethodieken. Een niet-destructieve opsporingsmethode die vaak gebruikt wordt is thermografie.

Een eenvoudige lekkage in een keukenkastje

Een eenvoudige lekkage in een keukenkastje

Waterlekkages zorgen veelal voor een onregelmatigheid op een thermografisch beeld. Vaak is sprake van een onregelmatige vorm in de buurt van een waterbron (een dak, een waterleiding, leidingwerk van een vloerverwarmingsysteem, kraanaansluitingen, een sprinklerinstallatie, e.d.). Nadat de locatie van de lekkage is opgespoord kunnen passende maatregelen worden geadviseerd om deze teniet te doen.

Lekkage ter plaatse van een hemelwaterafvoer

Lekkage ter plaatse van een hemelwaterafvoer

Een regelmatig voorkomend probleem is dat waterlekkages verward worden met condensatieproblemen en andere bouwfysische problemen. Naast het achterhalen van een mogelijke lekkage is het daarom van belang om vanuit een breder bouwfysisch perspectief dit soort problemen te benaderen. Ons bureau is gespecialiseerd in het vaststellen van de oorzaak van (soms lastige) vocht gerelateerde problemen en tevens in het geven van maatwerkadviezen om de geconstateerde problemen te verhelpen dan wel tot een acceptabel minimum te beperken.
Voor al uw vragen op het gebied van Lekkages zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.