Skip to main content

Duurmetingen geluid

Steeds vaker krijgen wij de vraag om lange duurmetingen van geluid en trillingen (maar bijvoorbeeld ook temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2) uit te voeren. Dit heeft te maken met het feit dat veel geluid- en trillingsbronnen niet continu “in bedrijf” zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan geluiden van de buren (bijvoorbeeld feestjes, traplopen, stereo-installatie of huisdieren), geluid van koelinstallaties (deze staan bijvoorbeeld vooral aan als het buiten warm is), geluiden van passerende treinen of geluiden van laad- en losactiviteiten. Het beoordelen van de hinder vanwege dit soort onregelmatige geluiden en het toetsen aan normen is alleen mogelijk als deze over een langere periode worden geregistreerd.
Ook bij grote infrastructurele projecten, zoals bij de onderstaande foto van een reconstructie van Weena West te Rotterdam, zijn duurmetingen van groot belang omdat bouwlawaai afkomstig van bijvoorbeeld shovels, asfaltzagen en kranen voortdurend wijzigt.
 

Reconstructie van Weena West te Rotterdam

Reconstructie van Weena West te Rotterdam

Voor het verrichten van duurmetingen wordt allerlei meetapparatuur ingezet. Voor de registratie van burenlawaai bijvoorbeeld maken wij als een van de enige akoestische adviesbureaus in Nederland gebruik van een interactief onbemand meetstation. Een dergelijk meetstation wordt verzegeld en kan door de gehinderde op het gewenste tijdstip zelf ingeschakeld worden met behulp van een afstandbediening. Ná inschakeling van het meetstation worden de geluidniveaus niet alleen geregistreerd, de geluiden waar de klachten betrekking op hebben worden ook opgenomen.

Interactief onbemand meetstation

Interactief onbemand meetstation

Uit onze dagelijkse praktijk blijkt dat duurmetingen steeds belangrijker worden bij het registeren en beoordelen van geluid en trillingen. Voor het uitvoeren hiervan beschikt Greten Raadgevende Ingenieurs over meet- en registratieapparatuur voor zowel bemande als onbemande duurmetingen. Ook de zeer specialistische en uitgebreide data acquisitie meetapparatuur van Labview maakt hier deel van uit.

Meetstation voor data-acquisitie met Labview

Meetstation voor data-acquisitie met Labview

Door het leveren van maatwerk, waarbij onder meer op een slimme manier de hoeveelheid meetdata zoveel mogelijk wordt beperkt, kunnen de onderzoekskosten worden beperkt waarbij de kwaliteit van een onderzoek gewaarborgd blijft. 
Voor al uw vragen op het gebied van Duurmetingen geluid zijn de adviseurs van Greten Raadgevende Ingenieurs u uiteraard graag van dienst. Neem contact op voor meer informatie.