Skip to main content

ir. Ferdi Adriaensen

ir. Ferdi Adriaensen is sinds 2011 werkzaam bij Greten Raadgevende Ingenieurs en is een echte allrounder met een grote diversiteit aan projecten binnen de vakgebieden Bouwfysica, Akoestiek en Luchtkwaliteit.
 
Één van zijn specialismen is omgevingsakoestiek (een verzamelnaam voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai). Hij ondersteunt hierbij bijvoorbeeld opdrachtgevers met veel passie en enthousiasme als ze willen gaan bouwen op een geluidbelaste locatie (bijvoorbeeld naast een drukke weg of een spoorlijn). Hij zorgt ervoor dat uw project past binnen de kaders van de ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder, het gemeentelijk beleid en het Bouwbesluit met goed onderbouwde en praktisch haalbare maatregelen.
 
Een ander specialisme van hem is het bepalen en beoordelen van industrielawaai afkomstig van agrarische bedrijven. Dit zijn vaak lastige projecten die veel inzet en ervaring vragen van een adviseur.
 
Voor beide specialismen en zijn werkzaamheden in het algemeen geldt dat duidelijke communicatie, volhardendheid, klantgerichtheid, betrouwbaarheid en een praktische instelling de sterke punten van Ferdi zijn. 
 
U kunt met Ferdi in contact komen via het contactformulier.