Skip to main content

Rick Adriaensen

Rick Adriaensen wordt bij Greten Raadgevende Ingenieurs ingeschakeld voor onder meer de volgende activiteiten: 
  • het maken van rekenmodellen voor verkeerslawaai en industrielawaai;
  • het uitwerken van duurmetingen geluid (burenlawaai/ laag frequent geluidhinder);
  • het installeren en de-installeren van meetapparatuur;
  • het uitvoeren van geluidmetingen op locatie;
  • het uitvoeren van thermografisch onderzoek en spouwendoscopie;
  • het assisteren bij meetonderzoeken.

Hij wordt gekenmerkd door enthousiasme, werklust en vooral humor.